Achtergrond

In 2002 zijn de Stichting IOO en de NVOF samengegaan in de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën. Deze stichting werd vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Wim Drees stond ook aan de wieg van de Stichting IOO en het door deze Stichting sinds 1969 uitgegeven blad Openbare Uitgaven. De Wim Drees Stichting is in 2017 overgegaan in het Wim Drees Fonds, ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft de publicatie van het tijdschrift Openbare Uitgaven voortgezet onder naam Tijdschrift voor Overheidsfinanciën. Daanaast is in de periode 2003-2014 het Jaarboek voor Overheidsfinanciën gepubliceerd en verschenen zes monografieën in de reeks Drees Forum.

Door uiteenlopende oorzaken zijn deze activiteiten opgedroogd. De gebruikelijke bijeenkomsten (tweemaal per jaar) zijn na 18 september 2015 gestopt, het laatste Jaarboek werd in maart 2014 gepubliceerd, de meest  recente monografie verscheen een aatal maanden later, het Tijdschrift is na aflevering 3 van de jaargang 2015 niet meer verschenen.

Het Bestuur van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft zich beraden op de ontstane situatie en heeft de afgelopen anderhalf jaar verschillende opties onderzocht om de met het oog op haar doelstellingen te ondernemen activiteiten een levensvatbare doorstart te geven. Eind maart 2017 heeft het Bestuur na ampel beraad besloten dat de overdracht van archief en vermogen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de beste garanties biedt om de doelstellingen van de Stichting ook in de toekomst te kunnen realiseren.