Activiteiten

De Stichting belegt openbare bijeenkomsten ter bespreking van onderwerpen op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid, de zogenoemde Dreesseminars. Daarnaast publiceert de Stichting het Tijdschrift voor Openbare Financiën, het jaarboek overheidsfinanciën en de publicatiereeks Dreesforum en verzorgt andere uitgaven die dienstig kunnen zijn aan haar doelstellingen. De Stichting wil netwerkvorming tussen deelnemers aan haar activiteiten actief bevorderen. De Stichting bevordert in het bijzonder de deelname van studenten aan haar activiteiten.

De Stichting belegt openbare bijeenkomsten ter bespreking van onderwerpen op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid, de zogenoemde Dreesseminars. Daarnaast publiceert de Stichting het Tijdschrift voor Openbare Financiën, het jaarboek overheidsfinanciën en de publicatiereeks Dreesforum en verzorgt andere uitgaven die dienstig kunnen zijn aan haar doelstellingen. De Stichting wil netwerkvorming tussen deelnemers aan haar activiteiten actief bevorderen. De Stichting bevordert in het bijzonder de deelname van studenten aan haar activiteiten.