Jaarboek overheidsfinanciën 2006Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2006 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek overheidsfinanciëen 2006

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Woord vooraf 7
Auteurs 9
1 Overheidsfinanciën en economie 11 - C.A. de Kam en A.P. Ros
2 Sociale zekerheid en arbeidsmarkt 35 - C.A. de Kam en K.P. Goudswaard
3 Gezondheidszorg 57 - S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser
4 Decentrale overheden 87 - M.C. Wassenaar
5 Nederland in de Europese Unie 109 - H.J.J. Stolwijk en A.J. Oskam
6 Belastinguitgaven 131 - S.J.C. Hemels en A.P. Ros
7 Wet maatschappelijke ondersteuning 136 - C.A. Hazeu
8 Mobiliteitsbeleid 177 - E.T. Verhoef en H.A. van Gent
9 Prestaties van de publieke sector 197 - B. Kuhry, E. Pommer en E. Eggink
10 De organisatie van de publieke sector 225 - D.J. Kraan
11 De publieke sctor in de publieke opinie 167 - J.W. Becker
Trefwoordenregister 267