Jaarboek overheidsfinanciën 2011Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2011 - Uitgavenr: 1

Auteur(s): J.H.M. Donders, C.A. de Kam

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek overheidsfinanciën 2011

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 9
Auteurs 31
Afkortingen 33
1 Economie en overheidsfinanciën 37 - J.H.M. Donders en C.A. de Kam
2 Sociale zekerheid 59 - C.A. de Kam
3 Gezondheidszorg 75 - C.A. de Kam
4 Zorgkosten onder controle? 85 - M.F.M. Canoy, A.G.M. ten Have, W.J. Oortwijn enM.C.J. Romme
5 Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit 103 - M.A. Allers enM.J. Fraanje
6 Na de crisis: begrotingsbeleid en institutionele aanpassingen in de Europese Unie 119 - R.M.W.J. Beetsma
7 Hervorming van de woningmarkt: gemiste kansen 137 - H. Priemus
8 Gaten vullen met immigranten? 151 - J. Theeuwes
9 Sociale veiligheid en justitie 171 - F.P. van Tulder en D.E.G. Molenaar
Register 195