Jaarboek Overheidsfinanciën 2008Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2008 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2008

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 11
Auteurs 21
1 Economie en overheidsfinanciën 23 - C.A. de Kam en A.P. Ros
2 Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen? 39 - K.P. Goudswaard en H. Nijboer
3 Gezondheidszorg 59 - A.R.B.J. Houkes en L.M. Kok
4 Decentrale overheden 81 - M.A. Allers en A.S. Zeilstra
5 Europese financiën in het oog van de rekenmeester 99 - H. de Groot
6 Overheid: personeel en prestaties 111 - C.A. de Kam en P.J.M. Wilms
7 Fiscaal beleid 131 - R.A. de Mooij en L.G.M. Stevens
8 Wonen, wijken en de rol van corporaties 149 - D.J. Kraan
9 Regionaal beleid 175 - J. Oosterhaven en A. van Witteloostuijn
10 Landbouwbeleid in ontwikkeling 189 - J. de Kort
11 Het persoonsgebonden budget 201 - P.P.T. Jeurissen, W.G.M. van der Kraan en P. Vos
Trefwoordenregister 215