Jaarboek Overheidsfinanciën 2009Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2009 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2009

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 11
Auteurs 21
1 Economie en overheidsfinanciën 23 - C.A. de Kam
2 Sociale zekerheid voor kinderen 43 - M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard
3 Gezondheidszorg 71 - P.P.T. Jeurissen en P. Vos
4 Decentrale overheden 91 - M.C. Wassenaar
5 De Europese Unie 109 - A.P. Ros
6 De kwaliteit van het onderwijs 123 - H.M. Bronneman-Helmers
7 Management van de staatsschuld 141 - J. de Haan
8 Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid 157 - L.G.M. Stevens en C.L.J. Caminada
9 De staat gaat bankieren 177 - W.W. Boonstra
10 Gasbaten en vermogensbehoud 199 - G. Schotten en P.J. Wierts
11 Defensie en de uitgaven voor Afghanistan 215 - R.J.M. Beeres, E.J. de Bakker en C.A.J.M Schulten
12 Wonen, wijken en integratie 231 - G.R.W. de Kam en S. van den Brant