Jaarboek Overheidsfinanciën 2010Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2010 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2010

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 9
Auteurs 21
Afkortingen 23
1 Economie en overheidsfinanciën 27 - C.A. de Kam
2 Sociale zekerheid 49 - P.T. de Beer, N.M. van Gestel en M.J.S.M. van der Meer
3 Gezondheidszorg 69 - W. Groot en H. Maassen van den Brink
4 Decentrale overheden 81 - M.A. Allers en C. Hoeben
5 Publieke verantwoording over Europees geld 99 - P.J.A.J. van Roozendaal
6 Het fiscale stelsel van de toekomst 117 - A.L. Bovenberg en L.G.M. Stevens
7 Meer voor minder: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 133 - J.H.M. Peerlings en L.K.E. Dries
8 Inkomensbeleid 147 - E.J. Pommer, J.M. Wildeboer Schut en C.A. de Kam
Trefwoordenregister 163