Jaarboek Overheidsfinanciën 2012Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2012 - Uitgavenr:

Auteur(s): J.H.M. Donders, C.A. de Kam

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2012

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 11
Auteurs 27
Afkortingen 29
1 De Nederlandse economie in mineur 33 - J.H.M. Donders
2 Overheidsfinanciën 55 - C.A. de Kam
3 Sociale premies als koopkrachtknoppen 77 - M.D.A.C. Gielen, S.J. Ottens en D.J. van Vuuren
4 Gezondheidszorg en overheidsfinanciën 93 - C.A. de Kam
5 Decentrale overheden 111 - G.A. van Nijendaal
6 Uitvoering subsidies 137 - R.J.M. Creusen en C.J.J.M. Stoop
7 Belastingfaciliteiten 157 - C.L.J. Caminada en A.P. Ros
8 Energiesubsidies 183 - R.W.A. Roosdorp
9 Subsidie voor geluksbeleid? 203 - H.J.J. Stolwijk
Register 221