Jaarboek Overheidsfinanciën 2013Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2013 - Uitgavenr:

Auteur(s): J.H.M. Donders, C.A. de Kam

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2013

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 9
Auteurs 25
Afkortingen 27
1 De Nederlandse economie 31 - J.H.M. Donders
2 Overheidsfinanciën en sociale zekerheid 51 - C.A. de Kam
3 Gezondheidszorg 73 - F.T. Schut en M. Varkevisser
4 Decentrale overheden 89 - M.A. Allers en C. Hoeben
5 Modernisering in slakkengang 101 - M.G. Bos en B. van Riel
6 Hoe het met de euro moet staat in elk leerboek! 115 - S. Brakman en J.H. Garretsen
7 Heroriëntatie in internationale samenwerking: handel, ontwikkeling én diplomatie 135 - P.A.G. van Bergeijk
8 Nieuwe wijn in nieuwe zakken 139 - C.A. de Kam
9 Naar een hervormend en vereenvoudigend belastingbeleid 153 - L.G.M. Stevens
10 De strafrechtsketen: ondoelmatigheid onbekend 167 - C.J. Wiebrens
11 Ruimtelijk rijksbeleid en investeringen: less is more 183 - F. de Zeeuw
12 Duurzame ontwikkeling en groene groei 199 - H.J.J. Stolwijk