Jaarboek Overheidsfinanciën 2014Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2014 - Uitgavenr:

Auteur(s): J.H.M. Donders, C.A. de Kam

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

Inhoudsopgave

Woord vooraf 7
Voornaamste bevindingen 9
Auteurs 19
Afkortingen 21
1 De Nederlandse economie 25 - J.H.M. Donders
2 Overheidsfinanciën en sociale zekerheid 49 - C.A. de Kam
3 Gezondheidszorg 69 - E.J. Pommer en A.G.J. van der Torre
4 Drie decentralisaties in het sociale domein 85 - G.A. van Nijendaal
5 Overheid: personeel en organisatie 101 - C.A. de Kam en P.J.M. Wilms
6 Europese coördinatie van economisch beleid en begrotingsbeleid 117 - D. Balestra, C.P.S. van Duin en W.M. Masselink
7 Gaan betere regulering en beter toezicht bijdragen aan een stabieler bankwezen? 133 - W.W. Boonstra en Y.B. de Vries
Register 153