Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2004/04

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2004 - Uitgavenr: 4

Auteur(s): J.F.P. Hers, C.G.A. Wijnker, C. Hoeben, C.A. Hazeu, P.W. van Wijck, H.M. Willemse

Jaargang: 36

Trefwoord(en): winststreven, welvaartswinst, woningcorporaties, arm, leven, rijk, sterven, belang, betaling, kostentoedeling, waterschappen, welvaartseffecten, rechtshandhaving

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / 162
2. Leidt winststreven in de zorg tot welvaartswinst? / J.F.P. Hers en C.G.A. Wijnker / 163
3. Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen / C. Hoeben / 173
4. Woningcorporaties: arm leven, rijk sterven? / C.A. Hazeu / 188
5. Welvaartseffecten van rechtshandhaving / P.W. van Wijck en H.M. Willemse / 199
6. Verschenen / 210