Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2007/02

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2007 - Uitgavenr: 2

Auteur(s): C.A. de Kam, L. Hoffman, K.P. Goudswaard, W. Groot, H. Maassen van den Brink, H. Priemus, P. de Vries

Jaargang: 39

Trefwoord(en): miljoenennota, kanttekeningen, rijksbegroting 2008, participatiebeleid, arbeidsmarktbeleid, rijksbegroting, volksgezondheid, woningcorporaties, boekbespreking

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / L. Hoffman / 77
2. De Miljoenennota. Enkele kanttekeningen bij de rijksbegroting voor 2008 / C.A. de Kam / 79
3. Hoe kansrijk is het participatiebeleid? / K.P. Goudswaard / 88
4. Arbeidsmarktbeleid: nog veel te verbeteren / L. Hoffman / 95
5. De Rijksbegroting Volksgezondheid en Zorg: Gebrekkig uitgavenmanagement en
boekhoudkundig beleid / W. Groot en H. Maassen van den Brink / 101
6. Woningcorporaties: ruggengraat van bouwbeleid en stedelijke vernieuwing / H. Priemus / 107
7. Boekbespreking: De outputgefinancierde overheidsorganisatie / P. de Vries / 114