Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2010/01

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2010 - Uitgavenr: 1

Auteur(s): L. Hoffman, H. de Groot, M.A. Allers, J. de Sonnaville, T.N. Sanders, J.D. Brilman, H. Nijboer, M.D.L. Veraart

Jaargang: 42

Trefwoord(en): overheidsfinanciën, anatomie, collectieve uitgaven, provincies, belasting, decentralisatie-uitkering, vlees, vis, exportkredietverzekering, schuldenkwijtschelding, budgetrecht, druk, fiscale stelsel, gedragseconomisch perspectief, hervormingsproces, energiesector, analyse, ontwikkelingen

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / L. Hoffman / 1
2. Naar gezonde overheidsfinanciën: een anatomie van de collectieve uitgaven / H. de Groot / 3
3. Moeten provincies belasting heffen? / M.A. Allers / 12
4. De decentralisatie-uitkering: vlees noch vis? / J. de Sonnaville / 20
5. Exportkredietverzekeringen schuldenkwijtschelding: het budgetrecht onder druk? / T.N.Sanders
/ 32
6. Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief / J.D. Brilman en H. Nijboer / 46
7. Strompelend hervormingsproces in de energiesector; Analyse van de recente ontwikkelingen /
M.D.L. Veraart / 55