Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2010/02

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2010 - Uitgavenr: 2

Auteur(s): l. Hoffman, P.J.C.M. van den Berg, D.L. Kabel, M.A. Roscam Abbing, H. de Groot, K.P. Goudswaard, C.L.J. Caminada, D.J. Kraan, C.C. Koopmans, D.J. Wolfson, S.G. van der Lecq, H. Vollebergh, E. van der Werf, J. Oude Lohuis

Jaargang: 42

Trefwoord(en): achtergrond, heroverweging, doelpalen, budgettaire, crisis, heroverwegen, tast, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, bouwstenen, studiecommissie, belastingstelsel, uitgaven-heroverweging, OESO-landen, prijs, kwaliteit, mobiliteit, leefomgeving, doen, AOW, Drees, Energie, klimaat

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / L. Hoffman / 66
2. Achtergrond en opzet van de brede heroverwegingen / P.J.C.M. van den Berg en D.L. Kabel / 69
3. Schuivende doelpalen – de budgettaire opgave na de crisis / M.A. Roscam Abbing / 76
4. Heroverwegen op de tast? / H. de Groot / 87
5. Brede heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt / K.P. Goudswaard / 92
6. Bouwstenen van de Studiecommissie Belastingstelsel / C.L.J. Caminada / 101
7. Uitgaven-heroverweging in OESO-landen / D.J. Kraan / 117
8. Zonder prijs geen kwaliteit: de heroverwegingen bij mobiliteit en leefomgeving / C.C.
Koopmans / 135
9. Het is te doen / D.J. Wolfson / 145
10. Minder AOW, meer Drees / S.G. van der Lecq / 154
11. Heroverwegingen Energie en Klimaat / H. Vollebergh, E. van der Werf en J. Oude Lohuis / 163