Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2011/04

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2011 - Uitgavenr: 4

Auteur(s): L. Hoffman, C.A. de Kam, R.H.J.M. Gradus, C.L.J. Caminada, M.A. Allers, J. de Koning

Jaargang: 43

Trefwoord(en): kanttekeningen, rijksbegroting, 2012, tekortreductie, verantwoord, bezuinigingen, overdenking, tirannie, status-quo, belastingpolitiek, pad, overheidsfinanciën, koers, mist, werken, vermogen

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / L. Hoffman / 176
2. Kanttekeningen bij de rijksbegroting voor 2012 / C.A. de Kam / 177
3. Tekortreductie verantwoord, doch extra bezuinigingen verdienen overdenking / R.H.J.M.
Gradus / 185
4. Tirannie van de status-quo: belastingpolitiek op het pad naar houdbare overheidsfinanciën /
C.L.J. Caminada / 192
5. Gemeente zetten koers in de mist / M.A. Allers / 212
6. Langer werken naar vermogen / J. de Koning / 220