Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2012/04

Integrale pdf uitgave

Uitgave - Tijdschrift Openbare Financiën - 2012 - Uitgavenr: 4

Auteur(s): L. Hoffman, C.L.J. Caminada, E. Bartelsman, R. Gradus, M.W. Hofkes, M.M.G. Fase, P.J.A. van Els, W.C. Boeschoten, B. Compaijen, M.W. Hofkes, H. Verbruggen, J.M. van Sonsbeek, R. Gradus, M. de Graaf-Zijl, E.J. Bartelsman, P.A. Gautier, P.W.C. Koning, J. van Sinderen, H. Visser, W. Boonstra

Jaargang: 44

Trefwoord(en): omloopsnelheid, geld, macro-economische, modelbouw, transmissie, 25 jaar, inkomen, overheidsfinanciën 2000-2012, welvaartsmaten, kosten-batenanalyse, microsimulatiemodellen, beleidsanalyse, uitzendwerk, arbeidsmarktconjuctuur, arbeidsmarkt, begroting, productiviteitsgroei, transactiekosten, platteland, stad, sociale zekerheid, toen, marktwerking, toezicht, ACM, toezichthouder, verbod, riba, rente, vernieuwing, infrastructuur

Inhoudsopgave

1. Van de redactie / L. Hoffman en C.L.J. Caminada / 222
2. Voorwoord / E. Bartelsman, R. Gradus, M.W. Hofkes / 223
3. De omloopsnelheid van het geld / M.G.M. Fase / 226
4. Macro-economische modelbouw en monetaire transmissie 25 jaar later / P.J.A. van Els / 233
5. Zicht op inkomen / W.C. Boeschoten / 237
6. Overheidsfinanciën 2000-2012, plussen en minnen / B. Compaijen / 242
7. Van groene welvaartsmaten tot een nationale maatschappelijke kosten-batenanalyse / M.W.
Hofkes, H. Verbruggen / 247
8. Microsimulatiemodellen in de beleidsanalyse / J.M. van Sonsbeek, R. Gradus / 254
9. Uitzendwerk, arbeidsmarkt-conjunctuur en stromen op de arbeidsmarkt / M. de Graaf-Zijl / 261
10. Beleid voor een houdbare begroting: stimuleer de productiviteitsgroei / E.J. Bartelsman / 268
11. Transactiekosten in de stad en op het platteland / P.A. Gautier / 273
12. Uitvoering van de sociale zekerheid met “de kennis van toen“ / P.W.C. Koning / 276
13. Marktwerking en toezicht: ACM als toezichthouder / J. van Sinderen / 281
14. Het verbod op riba: lukt dat, financieren zonder rente? / H. Visser / 289
15. De mondiale financiële infrastructuur is aan vernieuwing toe / W. Boonstra / 294