The Visible Hand

Ondernemingsbestuur in Nederland. Deze publicatie is gebaseerd op een Dreesseminar in 2003 met als thema “corporate governance”.

Uitgave - Dreesforum - 2003 - Uitgavenr:

Auteur(s): D.J. Kraan, A.P. Ros

Jaargang: 1

Trefwoord(en):

Inhoudsopgave

Voorwoord
Hoofdstuk 1: The visible hand - D.J. Kraan
Hoofdstuk 2: Recente ontwikkelingen - R. Abma
Hoofdstuk 3: Corporate governance-regulering in Nederland vanuit international
perspectief - J.W. Winter
Hoofdstuk 4: Economische aspecten van deugdelijk ondernemingsbestuur - E.E.C. van Damme
Hoofdstuk 5: Het old boys network bestaat niet meer - M. Fennema en E.M. Heemskerk
Hoofdstuk 6: Laat de markt zijn werk doen - R. Pieterse
Hoofdstuk 7: Tussen aandeelnhouderskapitalisme en maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap - L. de Waal
Hoofdstuk 8: Amerikaanse mythen en Europese kansen - D.J.A. Kalff
Bijlagen
I. Commissie corporate governance (2003), De Nederlandse corporate governance
code. Beginselen van de deugdelijke ondernemingsbestuur en best practice
bepalingen (rapport Commissie-Tabaksblat)
II. Tweede Kamer (2003-2004), Nederlandse corporate governance code
(Tabaksblatcode). Brief van de ministers van Financiën, van Justitie en van
Economische Zaken , 29 449, nr. 1
III. Tweede Kamer (2004-2005), Nederlandse corporate governance code
(Tabaksblatcode). Brief van de minister van Justitie, 29 449, nr. 3