In Holland staat een huis

Het volkshuisvestingsbeleid op een kruispunt. Deze publicatie is gebaseerd op een Dreesseminar in 2006 met als thema het volkshuisvestingsbeleid in een veranderende samenleving.

Uitgave - Dreesforum - 2006 - Uitgavenr:

Auteur(s): D.J. Kraan, C. Lever

Jaargang: 3

Trefwoord(en):

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Het volkshuisvestingsbeleid op een kruispunt - Kees Lever en Dirk-Jan Kraan
Afdeling I: De woningmarkt: diagnose
Hoofdstuk 2: De moeizaam functionerende woningmarkt -Taco van Hoek
Hoofdstuk 3: Nederlandse woondiscussies in intertantionaal perspectief
Marja Elsinga, Marietta Haffner, Harry van der Heijden
Hoofdstuk 4: Woningen op een stuurloze markt - Johan Conijn
Afdeling II : Beleidsopties
Hoofdstuk 5:Nederlands woonbeleid rijp voor hervorming - Peter Boelhouwer
Hoofdstuk 6: Prioriteiten van de lagere overheid - Marie-Louise Van Kleef
Hoofdstuk 7: Een slagveld van goede bedoelingen - Eric Wiebes, Frank Hoogendijk
Hoofdstuk 8: Huisvesting en inkomensverdeling - Evert Pommer, Evelien Eggink, Michiel Ras
Hoofdstuk 9: Fiscus en eigen woning; het Matheus principe in de praktijk - Flip de Kam
Hoofdstuk 10: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en marktwerking - Gerrit Middelkoop
Afdeling III. De woningcorporaties
Hoofdstuk 11: Prikkels voor effectiviteit en efficiency in de nederlandse woningcorporaties - Jacco Hakfoort
Hoofdstuk 12: Afscheid van de status van toegelaten instelling: woningcorporaties en opting out - Gerda Groeneveld-Louwerse
Hoofdstuk 13: Spitsings- en toezichtsmodellen - Hans de Boer