Miljardendans in Den Haag

Dit boek bevat kritische beschouwingen over de rapporten van de twintig ambtelijke werkgroepen die hebben uitgezocht hoe twintig procent valt te besparen op de overheidsuitgaven voor de zorg, het onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking en zo verder. Ook de voorstellen van de Studiecommissie Belastingstelsel worden kritisch besproken. Daarmee is dit boek een onmisbare handleiding bij de brede maatschappelijke discussie die de komende jaren wordt gevoerd over alle plannen om te snijden in de overheidsuitgaven en om onze belastingen te hervormen.

Uitgave - Dreesforum - 2010 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros, J.H.M. Donders

Jaargang: 4

Trefwoord(en):

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Auteurs
Afkortingen
Hoofdstuk 1: Vernieuwen of vernielen? - C.A. de Kam
Hoofdstuk 2: Schuivende doelpalen – de budgettaire opgave na de crisis - M.A. Roscam Abbing
Hoofdstuk 3: Ambtenaren aan de slag. - P.J.C.M. van den Berg en D.L. Kabel
Hoofdstuk 4: Collectieve uitgaven: wegen en herwegen - H. de Groot en C.A. de Kam
Hoofdstuk 5: Onderwijs: een selectieve studie naar besparingen - W. Groot en H. Maassen van den Brink
Hoofdstuk 6: Het budgettaire zorgenkind - F.T. Schut en C.A. de Kam
Hoofdstuk 7: Eigen haard is goud waard. - J.H.M. Donders
Hoofdstuk 8: Energie en klimaat: meer met minder - E.H. van der Werf, H.R.J. Vollebergh en J.A. Oude Lohuis
Hoofdstuk 9: Mobiliteit en leefomgeving - C.C. Koopmans
Hoofdstuk 10: Sociale zekerheid: bezuinigen of hervormen? - K.P. Goudswaard
Hoofdstuk 11: Renovatie van het huis van Thorbecke - M.A. Allers en C.A. de Kam
Hoofdstuk 12: Bedrijfsvoering: valt er nog wat te halen? - A.P. Ros
Hoofdstuk 13: Op weg naar de volgende belastingherziening - C.L.J. Caminada en C.A. de Kam
Hoofdstuk 14: De ‘stem des volks’: burgers over het begrotingsbeleid - C.A. de Kam
Trefwoordenregister