Zorg Verzekerd? Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg

Dit boek belicht oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Voor- en nadelen van denkbare maatregelen om de uitgavengroei te beheersen – doelmatiger werken, tariefingrepen, hogere eigen betalingen, een kleiner verzekerd pakket – worden belicht. Burgers en door hen gekozen politici beslissen uiteindelijk welke zorg collectief verzekerd is. Zorg verzekerd? laat zien welke afwegingen daarbij aan de orde zijn.

Uitgave - Dreesforum - 2012 - Uitgavenr:

Auteur(s): J.H.M. Donders, C.A. de Kam

Jaargang: 5

Trefwoord(en):

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Auteurs
Afkortingen
Hoofdstuk 1: Een koekoeksjong in het begrotingsnest - C.A. de Kam en J.H.M. Donders
Hoofdstuk 2: Zorguitgaven - A. van der Horst, F.A.M. van Erp en J.F.M. de Jong
Hoofdstuk 3: Zorguitgaven: raming en beheersing - S. Mathijssen, C.P van Gelder en C.C.M. Vendrik
Hoofdstuk 4: Zorguitgaven en beleid - M.J. Boereboom
Hoofdstuk 5: Vergrijzing: kosten en baten - J.J. Polder, A. Wong en B. Wouterse
Hoofdstuk 6: Zorguitgaven: voor wat hoort wat - C.A. de Kam
Hoofdstuk 7: Zorg: financiering en profijt - A.G.J. van der Torre, E.J. Pommer en J.J.J. Jonker
Hoofdstuk 8: Marktwerking in de zorg - J.A.M. Maarse
Hoofdstuk 9: Zorguitgaven voor ouderen - P.F. Hasekamp en R.J.B. Groot Koerkamp
Hoofdstuk 10: Ziekenhuizen: productiviteit en kostenbeheersing - J.L.T. Blank en E. Eggink
Hoofdstuk 11: Ziekenhuizen: prestaties in beeld - D.F. Diederix,A.M. Gupta, W. Klinkhamer en M.R. ter Meulen
Hoofdstuk 12: Zorg verzekerd! - C.A. de Kam en J.H.M. Donders
Register