Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025.

Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou dit stelsel zich in de komende tien tot vijftien jaar kunnen ontwikkelen? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in deze zesde uitgave in de reeks Dreesforum.

Uitgave - Dreesforum - 2014 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, J.H.M. Donders

Jaargang: 6

Trefwoord(en):

Inhoudsopgave

Woord vooraf 
Afkortingen 
1 Sociale bescherming onder druk 
2 Fundamenten 
3 Het financiële draagvlak van de verzorgingsstaat 
4 De verzorgingsstaat als herverdelingsmachinerie 
5 Geen gratis lunch 
6 Inkomensbescherming 
7 Gezondheidszorg 
8 Aanvullende pensioenen 
9 Toekomstbeelden 
10 Inkomensbescherming op weg naar het jaar 2025 
11 Zorgen voor elkaar in 2025 
12.1 Magere jaren voor pensioenbeleggers 
13 Pensioen uit stenen? 
14 Sociale zekerheid in 2025 
Literatuur 
Zaakregister 
Dreesforum