Jaarboek Overheidsfinanciën 2007Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2007 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2007

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Voornaamste bevindingen
Auteurs
1 Overheidsfinanciën en economie - B. Jacobs, C.A. de Kam en A.P. Ros
2 Sociale zekerheid: de AOW ziet Abraham - C.A. de Kam, S.G. van der Lecq, O.C.H.M. Sleijpen en O.W. Steenbeek
3 Gezondheidszorg - A.R.B.J. Houkes en L.M. Kok
4 Decentrale overheden - M.A. Allers, E. Gerritsen, C. Hoeben en A.S. Zeilstra
5 De Europese Unie - J. de Haan en M. Mink
6 De stille kracht van het koningshuis - H.P. van Dalen
7 Koninkrijksrelaties - T.J. Haan, J.J.J. Smeehuijzen en H.R. Ziekenoppasser
8 De energiesector - A.E.H. Huygen en G. Buist
9 Het grotestedenbeleid - P. Bordewijk
10 Onderwijs: heeft Nederland een probleem? - B. van Riel
11 Naar bredere marges in de belastingpolitiek - R.A. de Mooij en L.G.M. Stevens
Trefwoordenregister