Jaarboek Overheidsfinanciën 2005Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2005 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2005

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Voornaamste conclusies en aanbevelingen
Auteurs
1. Overheidsfinanciën en economie - C.A. de Kam en A.P. Ros
2. Participerend belastingbeleid - L.G.M. Stevens en R.A. de Mooij
3. Rijksbegroting: het comptabel bestel - D.J. Kraan
4. Sociale Zekerheid in beweging - K.P. Goudswaard
5. Gezondheidszorg - S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser
6. Decentrale overheden - M.A. Allers, E. Gerritsen en C. Hoeben
7. Europese Unie: het Stabiliteits- en Groeipact - M.C. Ferdinandusse en J.J.W. Peeters
8. Actief arbeidsmarktbeleid - J. de Koning
9. Overheidspersoneelsbeleid - C.A. de Kam en P.J.M. Wilms
10 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - H. Priemus
Trefwoordenregister