Jaarboek Overheidsfinanciën 2003Uitgave - Jaarboek Overheidsfinanciën - 2003 - Uitgavenr:

Auteur(s): C.A. de Kam, A.P. Ros

Jaargang:

Trefwoord(en): Jaarboek Overheidsfinanciën 2003

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Auteurs
Figuren
Tabellen
1 Overheidsfinanciën - C.A. de Kam en K.P. Goudswaard
2 De begroting - A.P. Ros
3 Veiligheid en openbare orde - C.J. Wiebrens en F.P. van Tulder
4 Onderwijs - L.J. Herweijer en B. Kuhry
5 Gezondheidszorg - F.T. Schut
6 Infrastructuur - C.C Koopmans en H. Dijkman
7 Kennis - J.M. Pomp en R.J.G. Venniker
8 Defensie - E.J. de Bakker, R.J.M. Beeres en N.P. Mol
9 Decentrale overheden - M.A. Allers en E. Gerritsen
Literatuur
Trefwoordenregister