Uitnodiging seminar

Wim Drees Fonds/Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Belast beleid, 2017-2021
Over: de belastinghervormingen in het derde kabinet Rutte
Op: 29 november 2017 om 15.30 uur in de Rijksacademie in Den Haag
Met: Nout Wellink & Flip de Kam


In 2016 verlaagde het kabinet Rutte-II de belastingen met ruim vier miljard euro. Door politieke onenigheid is deze budgettaire ruimte toen niet gebruikt als ‘smeergeld’ voor een ingrijpende vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Bouwstenen voor een eenvoudiger stelsel lagen opgetast in rapporten van de commissies Van Weeghel (2010) en Van Dijkhuizen (2012; 2013). Komt het kabinet Rutte-III met de vereenvoudiging van de belastingen een stap verder?
En wat te denken van de fiscale blauwdruk uit het regeerakkoord?