Wim Drees Stichting wordt Wim Drees Fonds

Het doelvermogen van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën is met ingang van 1 juli 2017 overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen als fonds op naam: het Wim Drees Fonds. Ten laste van dit Fonds verleent de Maatschappij - geadviseerd door een wetenschappelijke raad - financiële steun aan activiteiten die stroken met de doelstellingen van de vroegere Wim Drees Stichting en die van de Maatschappij.