Herinnering uitnodiging seminar

Onderwerp: de hervorming van het belastingstelsel door het nieuwe kabinet.

Sprekers: Nout Wellink en Flip de Kam.
Datum & Locatie: woensdag 29 november 2017 in de Rijksacademie in Den Haag. Ontvangst 15.00 uur. Aanvang 15.15 uur.

Meer informatie leest u hier.
Aanmelden uiterlijk 27 november via secretaris@khmw.nl


Mocht u zich al hebben aangemeld dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.
U ontvangt dit bericht als begunstiger van of geïnteresseerde in de Wim Drees Stichting.
Het doelvermogen en de activiteiten zijn overgenomen door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

In 2016 verlaagde het kabinet Rutte-II de belastingen met ruim vier miljard euro. Door politieke onenigheid is deze budgettaire ruimte toen niet gebruikt als ‘smeergeld’ voor een ingrijpende vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Bouwstenen voor een eenvoudiger stelsel lagen opgetast in rapporten van de commissies Van Weeghel (2010) en Van Dijkhuizen (2012; 2013). Komt het kabinet Rutte-III met de vereenvoudiging van de belastingen een stap verder?
En wat te denken van de fiscale blauwdruk uit het regeerakkoord?